Test IQ: Dzisiaj przetestowano: 0 osóbŁącznie: 35745 przebadanych
Gotowy? Start Testu Sprawdź wynik

Inteligencja emocjonalna


Inteligencja emocjonalna


Jest to rodzaj inteligencji, która odpowiada za rozumienie zdolności rozpoznawania,  zdolność do rozpoznawania zarówno swoich uczuć, jak i uczuć innych osób. Jest to także zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz łatwość w dostosowaniu się do zmiennych warunków.


Istnieje podział inteligencji emocjonalnej na która składają się trzy główne grupy czyli:

 

Relacje z samym sobą  a co, za tym idzie:


Samoświadomość - umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych.


Samoocena  - poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń; umiejętność doświadczania własnej osoby niezależnie od sądów innych ludzi.


Samokontrola - zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych; kształtowania własnych emocji zgodnie z samym sobą, z własnymi normami oraz wyznawanymi wartościami.


Relacje z innymi ludźmi i w związku z tym :

Empatia - umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych, uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości wyznawanych przez innych, czyli rozumienie innych, wrażliwość na odczucia innych; postawa nastawiona na pomaganie i wspieranie innych osób; zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych.


Asertywność - posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie, otwarte wyrażanie emocji, postaw  oraz wyznawanych wartości w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób; zdolność obrony własnych praw  bez naruszania praw innych osób do ich obrony.


Perswazja - umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji, czyli wpływania na innych; umiejętność pozyskiwania innych na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów.


Przywództwo - zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników.


Współpraca - zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Kompetencje działania takie jak:


Motywacja - własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.


Zdolności adaptacyjne - umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi; zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolność działania i podejmowania decyzji pod wpływem stresu.


Sumienność - zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonywanie; umiejętność czerpania zadowolenia z wykonywanych obowiązków; konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami.
Wszyscy mamy inteligencję emocjonalną?


Każdy z nas ma inteligencję emocjonalną ale ze względu na warunki w jakich wychowujemy się , żyjemy , możemy mieć ją bardziej rozwinięta lub mniej. Poziom inteligencji emocjonalnej, w odróżnieniu od ilorazu inteligencji, nie jest ukształtowany genetycznie ani nie kształtuje się we wczesnym dzieciństwie. Dzięki elastycznym połączeniom mózgowym możemy trenować swoje zdolności w tym obszarze.
Emocje odgrywają centralną rolę w ludzkiej psychice. Kierują nami wtedy, kiedy mamy stawić czoło zadaniom i wyzwaniom zbyt ważnym, aby zmierzenie się z nimi pozostawić samemu rozumowi. Każda emocja daje nam szczególną, inną od pozostałych gotowość do działania, każda popycha nas w kierunku zachowań, które okazały się skuteczne w określonych powtarzających się sytuacjach, kiedy ludzie musieli sprostać wyzwaniom jakie stawiało im życie.

Ponieważ sytuacje takie powtarzały się przez cały okres ewolucji naszego gatunku, wdrukowały się niejako w nasz system nerwowy jako wewnętrzne, automatyczne skłonności zwane dzisiaj inteligencją emocjonalną.


Jak ważna jest inteligencja emocjonalna?


Inteligencja emocjonalna jest bardzo ważna bo silne uczucia potrafią zmącić tok myślenia, lecz ich brak działa równie destrukcyjnie. Dla kilku wariantów tego samego można znaleźć za i przeciw. Bez emocji nie będzie możliwy wybór żadnego wariantu. Kluczem do podejmowania bardziej rozsądnych decyzji w naszym życiu osobistym jest dostrojenie się do naszych uczuć. Nawet osoby o wysokim ilorazie inteligencji mogą nieudolnie kierować swym życiem zawodowym i prywatnym, dawać się ponosić nieokiełznanym emocjom i działać pod wpływem niekontrolowanych impulsów.

Test IQ
Co to jest IQ?

Iloraz inteligencji (IQ ? od intelligence quotient) jest wartością liczbową testu, którego wynikiem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest idealnym pomiarem inteligencji, ale jak każda jednostka miary używana w życiu codziennym ma charakter relatywny.
Test na inteligencję służy do pomiaru poziomu inteligencji każdego z nas. Test iq nie określa tym samym zdolności poznawczych człowieka.

Ciekawostki IQ

Sposobów na mierzenie IQ jest kilka. Każda z nich jednak opiea się o psychologiczne kryteria wynikające właśnie z definicji IQ. Są również różne ciekawostki zarówno na temat samego testu na inteligencję, naszego mózgu, osobowości, przyswajania wiedzy itd. Warto zajżeć w ten dział, aby uzyskać dodatkową wiedze na temat samego siebie. Ciekawe artykuły mogą Was też zachęcić aby samemu sprawdzić poziomu IQ poprzez przeprowadzenie testu IQ.

Top100

1. Robert Woszczyna - 151
2. fryderyk chopin - 151
3. Irena Nadraga - 151
4. Malwina Dąbrowska - 151
5. Józef Zagłoba - 151
6. Monika Wohlert - 151
7. JERZY kALINOWSKI - 151
8. Rafał Respondek - 151
9. Zanka Kr - 151
10. P N - 151Do czego zdolny jest nasz mózg?


Nasz mózg jest zdolny do samodzielnej kontroli wydajności pracy. Potrafi też sam kurczyć się a to dlatego, że nasz mózg to inteligentne miejsce zbierania danych. Kiedy nie dostarczamy ich, nie uczymy się czegoś nowego, nie podsuwamy różnorodnych aktywności ,codziennych wyzwań tkanka mózgowa zaczyna gnuśnieć i obumiera. Z drugiej strony kiedy dostarczamy zbyt wielu informacji, mózg sam potrafi poradzić sobie z przeładowaniem bodźcami. Trenując go czytając, robiąc testy na inteligencję dostarczamy w odpowiedni sposób wiedze ,będziemy nie tylko inteligentni ale i łatwo zapamiętamy przeczytane książki czy nauczymy się szybciej obcego języka.

Jak wpływa na nas test na inteligencję


O testach na inteligęncję - jak wpływają na nas. Według psychogów - a trudno się z nimi nie zgodzić wykonany test na inteligencję i jego dobry wynik to dla nas otwarte drzwi do sukcesu. Bo przecież tak jest w dużej grupie ludzi. Lubimy jeżeli nam coś dobze wychodzi, jeżeli jesteśmy chwaleni to od razu zaczynamy wierzyć w siebie. Psychologowie twierdzą tak samo wynik test iq jest dla nas wielka nagrodą i dodaniem sił. Dzięki wynikowi jaki uzyskamy w naszych głowach powstaje obraz, ze musi nam się udać "przenieść" kamienie. I tak ma być. Tylko, że osiągnięcie pełnego sukcesu nie zależy tylko od ilorazu inteligencji ale również od inteligencji umysłowej, refleksyjnej, społecznej jak i emocjonalnej. Inteligencja nie istnieje w jednym rodzaju. Są różne odgałęzienia tej dziedziny. Inteligencja emocjonalna to tak w skrócie umiejętność radzenia sobie z emocjami. Społeczna to taka, dzięki której potrafisz rozszyfrować zachowania i relacje między ludźmi, ocenić sytuację w jakiej się znajdujesz. Inteligencja refleksyjna to umiejętność wyciągnięcia wniosków z własnego postępowania i słuchanie intuicji. Mając powiedzmy w normie wszystkie testy na inteligencję możemy odnieść sukces. Możemy wtedy ze spokojem powiedzieć, że sobie poradziliśmy.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt