Test IQ: Dzisiaj przetestowano: 0 osóbŁącznie: 35745 przebadanych
Gotowy? Start Testu Sprawdź wynik

Inteligencja społeczna


Inteligencja Społeczna

 

Jedne z rodzajów inteligencji , określenie to wprowadzono dopiero w 1920 r , oznacza zdolność rozumienia i kierowania ludźmi porozumienia i zachęcania do współpracy. Inteligencja społeczna jest wyczuleniem człowieka na potrzeby innych, połączona z umiejętnością okazywania innym empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań.
Kontrowersje w przypadku inteligencji społecznej wzbudzała kwestia odrębności tej inteligencji od ogólnych zdolności umysłowych. Część psychologów twierdziła, że inteligencja społeczna wynika z zastosowania inteligencji ogólnej do zagadnień związanych z zachowaniami i emocjami innych ludzi. Inni uważali, że jest to zupełnie odrębna zdolność. Wyniki jakie pokazuje test inteligencji wskazują, że IQ społeczne nie można sprowadzić do inteligencji ogólnej, ale że jak najbardziej zasługuje na miano inteligencji, gdyż jest związana z inteligencją ogólną i nie jest czymś odrębnym i niezależnym.


Inteligencja społeczna wiąże się z inteligencją emocjonalna na którą oprócz umiejętności społecznych składa się zdolność samokontroli, samokreacji i wglądu we własne emocje. Trzonem inteligencji społecznej jest jak już wiemy jest empatia , świadomość różnic indywidualnych miedzy ludźmi wczuwania się w emocje innych. Inteligencja społeczna to nie tylko zdolność dobrego wyboru zachowania spośród całego repertuaru różnych reakcji, ale też umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dyskusji, negocjacji, polemiki, kontroli negatywnych emocji, asertywności, współpracy, autoprezentacji, porozumiewania się, radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania problemów .Osoby o wysokiej inteligencji społecznej zajmują zazwyczaj wysokie stanowiska kierownicze, sprawdzają się w roli polityków, menedżerów, specjalistów od PR, handlowców, doradców czy nauczycieli.


Osoby o ponad przeciętnej inteligencji społecznej uczą się przede wszystkim przez kontakt z ludźmi, najlepsze efekty osiągają w pracach zespołowych.
Osoby te nie będą dobrze wypadać w pracach indywidulanych, czy jakichkolwiek testach, choćby na inteligencję. Rozwijają się dzięki dyskusji, rozmowie, konfrontacji swoich myśli z myślami innych. Ludzie z wysokim poziomem inteligencji społecznej są komunikatywni, ekstrawertywni, otwarci na innych, asertywni, empatyczni, wykazują zdolności przywódcze, umiejętności mediacji, mają łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, potrafią pracować w zespole i odczytywać poglądy oraz rozpoznawać emocje innych. Umieją stworzyć pozytywną atmosferę i zintegrować własne interesy z interesami innych ludzi.


Charakterystyczne cechy inteligencji  społecznej to :

 

 

·         Potrafi świetnie dogadywać się z różnymi ludźmi o odmiennych poglądach i perspektywie patrzenia na świat.

·         Trafnie odczytuje nastrój innych osób.

·         Potrafi wychwycić zmiany samopoczucia, motywacji, intencji i zachowań ludzi.

·         Jest aktywnym słuchaczem.

·         Bezbłędnie interpretuje sytuacje towarzyskie.

·         Umie improwizować i znaleźć się w każdej sytuacji.

·         Jasno i klarownie prezentuje swoje poglądy i potrzeby.

·         Potrafi przyjąć krytykę i zastosować się do udzielonych mu wskazówek postępowania.

·         Umie przyjąć perspektywę patrzenia innych ludzi.

·         Chętnie pracuje w grupie.

·         Sprawnie komunikuje się werbalnie i za pomocą mowy ciała.

·         Potrafi wywierać wpływ na innych, czasem też manipulować innymi.

 

 

Test IQ
Co to jest IQ?

Iloraz inteligencji (IQ ? od intelligence quotient) jest wartością liczbową testu, którego wynikiem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest idealnym pomiarem inteligencji, ale jak każda jednostka miary używana w życiu codziennym ma charakter relatywny.
Test na inteligencję służy do pomiaru poziomu inteligencji każdego z nas. Test iq nie określa tym samym zdolności poznawczych człowieka.

Ciekawostki IQ

Sposobów na mierzenie IQ jest kilka. Każda z nich jednak opiea się o psychologiczne kryteria wynikające właśnie z definicji IQ. Są również różne ciekawostki zarówno na temat samego testu na inteligencję, naszego mózgu, osobowości, przyswajania wiedzy itd. Warto zajżeć w ten dział, aby uzyskać dodatkową wiedze na temat samego siebie. Ciekawe artykuły mogą Was też zachęcić aby samemu sprawdzić poziomu IQ poprzez przeprowadzenie testu IQ.

Top100

1. Robert Woszczyna - 151
2. fryderyk chopin - 151
3. Irena Nadraga - 151
4. Malwina Dąbrowska - 151
5. Józef Zagłoba - 151
6. Monika Wohlert - 151
7. JERZY kALINOWSKI - 151
8. Rafał Respondek - 151
9. Zanka Kr - 151
10. P N - 151Do czego zdolny jest nasz mózg?


Nasz mózg jest zdolny do samodzielnej kontroli wydajności pracy. Potrafi też sam kurczyć się a to dlatego, że nasz mózg to inteligentne miejsce zbierania danych. Kiedy nie dostarczamy ich, nie uczymy się czegoś nowego, nie podsuwamy różnorodnych aktywności ,codziennych wyzwań tkanka mózgowa zaczyna gnuśnieć i obumiera. Z drugiej strony kiedy dostarczamy zbyt wielu informacji, mózg sam potrafi poradzić sobie z przeładowaniem bodźcami. Trenując go czytając, robiąc testy na inteligencję dostarczamy w odpowiedni sposób wiedze ,będziemy nie tylko inteligentni ale i łatwo zapamiętamy przeczytane książki czy nauczymy się szybciej obcego języka.

Jak wpływa na nas test na inteligencję


O testach na inteligęncję - jak wpływają na nas. Według psychogów - a trudno się z nimi nie zgodzić wykonany test na inteligencję i jego dobry wynik to dla nas otwarte drzwi do sukcesu. Bo przecież tak jest w dużej grupie ludzi. Lubimy jeżeli nam coś dobze wychodzi, jeżeli jesteśmy chwaleni to od razu zaczynamy wierzyć w siebie. Psychologowie twierdzą tak samo wynik test iq jest dla nas wielka nagrodą i dodaniem sił. Dzięki wynikowi jaki uzyskamy w naszych głowach powstaje obraz, ze musi nam się udać "przenieść" kamienie. I tak ma być. Tylko, że osiągnięcie pełnego sukcesu nie zależy tylko od ilorazu inteligencji ale również od inteligencji umysłowej, refleksyjnej, społecznej jak i emocjonalnej. Inteligencja nie istnieje w jednym rodzaju. Są różne odgałęzienia tej dziedziny. Inteligencja emocjonalna to tak w skrócie umiejętność radzenia sobie z emocjami. Społeczna to taka, dzięki której potrafisz rozszyfrować zachowania i relacje między ludźmi, ocenić sytuację w jakiej się znajdujesz. Inteligencja refleksyjna to umiejętność wyciągnięcia wniosków z własnego postępowania i słuchanie intuicji. Mając powiedzmy w normie wszystkie testy na inteligencję możemy odnieść sukces. Możemy wtedy ze spokojem powiedzieć, że sobie poradziliśmy.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt