Test IQ: Dzisiaj przetestowano: 1 osóbŁącznie: 35681 przebadanych
Gotowy? Start Testu Sprawdź wynik
Witamy serdecznie na IQ Inteligencja

Jesteś ciekaw jaki masz iloraz inteligencji? - wykonaj TEST IQ Na stronie znajdziesz również ciekawe informacje dotyczące pracy mózgu człowieka, definicje inteligencji oraz inne ciekawe artykuły. Sprawdź statystyki poszczególnych krai świata oraz dowiedz się kilku ważnych faktów na temat sztucznej inteligencji, inteligencji emocjonalnej, refleksyjnej, kognitywnej, werbalnej, społecznej czy też twórczej. Z każdym rokiem nasza inteligencja wzrasta ale też zmienia się jej struktura. Wykonaj test na inteligencję i ćwicz swój mózg razem z nami.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.iqinteligencja.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.


1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


1.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.


1.4. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne


1.5. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich opiekunów.


1.6. Właścicielem serwisu jest VEOX , Chlebnia 48a 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP 534-235-04-67


1.7. Użytkownik oraz osoba odwiedzająca serwis, wchodząc na stronę akceptuje regulamin


1.8. Dokonujący rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w celach marketingowych przez Serwis, Administratorów oraz Właścicieli Serwisu.


1.9. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Operatora i będą opublikowane w postaci jednolitego tekstu na łamach Serwisu.


2.0. Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu.


2.1. Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


2.2. Test składa się z 20 pytań, na rozwiązanie których jest przewidziane nie więcej niż 60 minut.


2.3. Rozwiązanie Testu jest bezpłatne.


2.4. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu.


2.5. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu prawdziwe dane


2.6. Podczas korzystania z Serwisu wymianie mogą ulegać takie dane jak imię,nazwisko, wiek, płeć, kraj zamieszkania Użytkownika oraz jego adres e-mail.


2.7. W/w dane zostaną wykorzystane w Serwisie do prowadzenia przeglądu statystycznego.


2.8. Użytkownik dobrowolnie przekazuje na rzecz Serwisu w/w dane osobowe jego dotyczące, które uważa za powszechnie dostępne - zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 8-9 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).


2.9. Administrator zabezpieczy dane osobowe w taki sposób aby nie zostały udostępnione osobom trzecim w żadnej formie (drukowanej, elektronicznej itp.).


3.0.Użytkownik poprzez podanie w/w danych osobowych wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych na zasadach opisanych w Regulaminie.


3.1. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych informacji dotyczących Członków, 
następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


3.2. Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnej części Serwisu poprzez wysłanie SMS'a o treści PT.IQ na numer 7455 o wartości 4 zł netto (4,92 zł brutto)


3.3. Dostęp do wyników testu IQ jest płatny.


3.4. Po pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej przez Centrum Rozliczeniowe Zaplac.to Serwis podaje Użytkownikowi informację o jego IQ.


3.5. Usługa SMS dostępna w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi


3.6. Wysłanie SMS'a jest dobrowolne i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztów za uzyskany kod dostępu w żadnej formie.


3.7. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłanie SMS'ów zwrotnych jest Zaplac to ttp://zaplac.to/  


3.8. Regulamin usługi SMS Premium obsługiwaną przez Zaplac.to dostępny jest pod adresem http://zaplac.to/regulamin


3.9. W przypadku, gdy w ciągu 30 minut Użytkownik nie otrzyma kodu dostępu, ma on prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://zaplac.to/reklamacje


4.0. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu, a w szczególności ceny usługi w płatnej części serwisu oraz własnych możliwości finansowych.


4.1. Pomoc można uzyskać po wypełnieniu formularza kontaktowego: http://www.iq-inteligencja.pl/kontakt.html


4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania Użytkownika.


4.3.. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.


4.4. Regulamin został opublikowany 19 stycznia 2012 roku.


4.5. Regulamin obowiązuje 18 stycznia 2012 roku.

Do czego zdolny jest nasz mózg?


Nasz mózg jest zdolny do samodzielnej kontroli wydajności pracy. Potrafi też sam kurczyć się a to dlatego, że nasz mózg to inteligentne miejsce zbierania danych. Kiedy nie dostarczamy ich, nie uczymy się czegoś nowego, nie podsuwamy różnorodnych aktywności ,codziennych wyzwań tkanka mózgowa zaczyna gnuśnieć i obumiera. Z drugiej strony kiedy dostarczamy zbyt wielu informacji, mózg sam potrafi poradzić sobie z przeładowaniem bodźcami. Trenując go czytając, robiąc testy na inteligencję dostarczamy w odpowiedni sposób wiedze ,będziemy nie tylko inteligentni ale i łatwo zapamiętamy przeczytane książki czy nauczymy się szybciej obcego języka.

Jak wpływa na nas test na inteligencję


O testach na inteligęncję - jak wpływają na nas. Według psychogów - a trudno się z nimi nie zgodzić wykonany test na inteligencję i jego dobry wynik to dla nas otwarte drzwi do sukcesu. Bo przecież tak jest w dużej grupie ludzi. Lubimy jeżeli nam coś dobze wychodzi, jeżeli jesteśmy chwaleni to od razu zaczynamy wierzyć w siebie. Psychologowie twierdzą tak samo wynik test iq jest dla nas wielka nagrodą i dodaniem sił. Dzięki wynikowi jaki uzyskamy w naszych głowach powstaje obraz, ze musi nam się udać "przenieść" kamienie. I tak ma być. Tylko, że osiągnięcie pełnego sukcesu nie zależy tylko od ilorazu inteligencji ale również od inteligencji umysłowej, refleksyjnej, społecznej jak i emocjonalnej. Inteligencja nie istnieje w jednym rodzaju. Są różne odgałęzienia tej dziedziny. Inteligencja emocjonalna to tak w skrócie umiejętność radzenia sobie z emocjami. Społeczna to taka, dzięki której potrafisz rozszyfrować zachowania i relacje między ludźmi, ocenić sytuację w jakiej się znajdujesz. Inteligencja refleksyjna to umiejętność wyciągnięcia wniosków z własnego postępowania i słuchanie intuicji. Mając powiedzmy w normie wszystkie testy na inteligencję możemy odnieść sukces. Możemy wtedy ze spokojem powiedzieć, że sobie poradziliśmy.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt